Орлогын дүнгийн нэг татвар. . Энэ юу вэ? Надад илүү их ярь

Орлогын дүнгийн нэг татвар. . Энэ юу вэ? Хотын хууль тогтоомжоор батлагдсан UTII-ийн тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг татварын ерөнхий системтэй хамт хэрэглэж, зөвхөн тодорхой төрлүүдэд хэрэглэнэ ...

Барьцаа хөрөнгийг банкаар дамжуулан худалдан авах

Покупка залогового имущества через банк вернуть то вернут только я не уверен что банк вправе сам реализовать это имущество, т. к. ФЗ «О Залоге» предусмотрена иная процедура, а ФЗ «О…

Дотоод мэдээлэл гэж юу вэ? Хариулт нь энгийн!

Что такое инсайдерская информация? Ответ прост! Конфиденциальная секретная информация о деятельности предприятия, фирмы ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (англ. insider information) — конфиденциальная информация о деятельности предприятия, фирмы. Речь идет о таких сведениях,…

Төлбөртэй Зөгийн балны төлөө татварын нөхөн олговортой байгаа гэж надад хэлээрэй. үйлчилгээ?

Төлбөртэй Зөгийн балны төлөө татварын нөхөн олговортой байгаа гэж надад хэлээрэй. үйлчилгээ? Гурил, шахсан агаар Тэд хэзээ ч нэг доллар буцаж ирэхгүй бөгөөд үүнийг эмчилгээний нийгмийн хөнгөлөлт гэж нэрлэдэг. Түүний ...

TCS-ийн татварын тайланг хэрхэн илгээх вэ?

TCS-ийн татварын тайланг хэрхэн илгээх вэ? Харилцаа холбооны оператортой тохиролцох шаардлагатай байна. 3 намууд системийн үйл ажиллагаанд оролцдог: татвар төлөгч, тусгай холбооны оператор оператор, татварын хяналт шалгалтад оролцдог. Тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаанд ...

Арбитрын менежер болох уу?

Арбитрын менежер болох уу? Арбитрын байгууллагын эрх зүйн статусыг тодорхойлох хууль нь сүүлчийнхэд тавигдах шаардлагыг тогтооно. Бүх шаардлага нь хоёр бүлэгт хуваагддаг: эерэг, нэр дэвшигч нь байх ёстой ...

Төлбөр тооцооны данс. Мэдэх үү? Нүүрнийхээс ямар ялгаатай вэ?

Расчетный счет.Понятие? Чем отличается от лицевого? Из инструкции ЦБ РФ 28-И«…2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном…

OJSC-ийн хувь нийлүүлэгчдийн хариуцлагын талаар надад ярьж өгөөч?

OJSC-ийн хувь нийлүүлэгчдийн хариуцлагын талаар надад ярьж өгөөч? Хэрэв энэ компанийн төлбөрийн чадваргүй болсон (дампуурал) нь хувь нийлүүлэгчдийн үйлдэл (идэвхгүй), нийгэмд заавал дагаж мөрдөх зааварчилгаа өгөх эрхтэй бусад этгээдээс шалтгаална ...

Түрүүч хүн хиймэл шүтээний хиймэл шүдэнд татвараа өгч болох уу?

Тэтгэвэр тогтоолгох нь татварын хөнгөлөлт авахын тулд охин компаний цуглуулсан баримтыг ямар хэлбэрээр хадгалдаг вэ? Тэр надад зориулж хиймэл эрхтэн хийлгэсэн. Би бол тэтгэвэрийн хүн. Тэтгэврийн хүн татвараа төлдөг үү?

ООО «Агентство по сбору долгов» — это развод очередной? внутри

ООО «Агентство по сбору долгов» — это развод очередной? внутри gt;Откуда взялись эти коллекторы? lt; банк продал безнадежный долг колекторской шараге за долю малую. И теперь это их личный интерес..…

Ямар ч өртэй хүнийг өмгөөлөгчийнх нь өмчөөс хэрхэн хамгаалах вэ, гэхдээ тэдний эд зүйлсийг авч болох вэ?

Как уберечь свое имущество от судебных приставов тех, кто им ничего не должен, но их вещи могут забрать? Спасение утопающего — дело рук, кто рядом с ним. Если так боитесь…

Өнөөдөр ОХУ-д татвар ногдуулах орлогын бус доод хэмжээ ямар байх вэ?

Өнөөдөр ОХУ-д татвар ногдуулах орлогын бус доод хэмжээ ямар байх вэ? Орлогын ямар орлого байна вэ? ОХУ-ын татварын хууль нь хүн амын орлогын албан татвар ногдуулах татвараас чөлөөлөгдөх доод хэмжээний татварыг агуулдаггүй. Би таны сэтгэгдлийг уншсан ...

Цахилгаан хулгайлах торыг торгох

Цахилгаан хулгайлах торгуулийн торгуулийн тооцоог тооцох нь Цагдаагийн хүчирхийлэл нь иргэний журмаар учирсан бодит учир шалтгааныг цуглуулах, гэмт хэрэгтнийг захиргааны журмаар шилжүүлэхэд захиргааны зөрчлийн аль нэгээр мэргэшсэн байна ...

Эдийн засгийн эх үүсвэрүүд юу вэ?

Эдийн засгийн эх үүсвэрүүд юу вэ? Эдийн засгийн эх үүсвэрүүд ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ (францын ресурс туслах хэрэгсэлээс) нь эдийн засгийн онол, эх үүсвэр, үйлдвэрлэлийг баталгаажуулах хэрэгсэл гэсэн үндсэн үзэл баримтлал юм. Эдийн засгийн эх үүсвэр нь байгалийн (түүхий, геофизикийн), ...

ОХУ-ын банкны үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн хуулиудыг надад хэлээрэй

ОХУ-ын банкны үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн хуулиудыг надад зааж өгнө үү. Холбооны хуулийг Холбооны хуулийг Үндсэн хууль, валютын хяналтын түүхэн дэх банкны үйл ажиллагааны үндсэн хууль гэж нэрлэдэг. ОХУ-ын Үндсэн хууль ...

Хязгаарлалтын дүрмүүд Урлагийн дагуу гэмт хэрэгт тооцогддог эсэх. 159 UK-ын Эрүүгийн хуулийн залилан, эсвэл 8-ийн дараагаар ДОТ-г эхлүүлж болох уу?

Хязгаарлалтын дүрмүүд Урлагийн дагуу гэмт хэрэгт тооцогддог эсэх. 159 UK-ын Эрүүгийн хуулийн залилан, эсвэл 8-ийн дараагаар ДОТ-г эхлүүлж болох уу? Эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэсэн үйлдлийн хувьд хязгаарлалт байхгүй ...

Пошлина — Это налог?

Пошлина — Это налог? даПошлина денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определнных функций, в размерах, предусмотренных законодательством государства. К пошлинам относятся, в частности, регистрационные и гербовые сборы,…