чем отличается понятие «ресурсы» от понятия «факторы производства»?

чем отличается понятие «ресурсы» от понятия «факторы производства»? В самом общем понимании ресурсы (от франц. ressource вспомогательное средств) это денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов. Обычно особо выделяют…

Богино хугацаа гэж юу вэ?

Богино хугацаа гэж юу вэ? Vs нь энгийн. Товч (Англи товчоор) зар сурталчилгааны компаний гол параметрүүдийг тодорхойлсон зар сурталчилгаа болон зар суртачлага хоёрын хооронд богино хэмжээний бичгээр эвлэрэх хэлбэрийг бичсэн болно. Товч үсгийг (Герман хэл) нэгэн адил ...

Сүүлийн 20 жилийн доллар хэр өссөн бэ? Та хувь хэмжээгээр бичих эсвэл өөрөөр тайлбарлаж болно.

Насколько инфлировал доллар за последние 20 лет? Можете написать в процентах или объясните по другому. Инфляция ни что по сравнению с девальвацией. Пойми девальвация — это снижение покупательной способности «зелененького»…

холимог эдийн засгийн гол онцлогууд. түүний давуу болон сул талууд ??

основные черты смешанной экономики. её достоинства и недостатки??? 1-й плюс: Главный плюс смешанной экономики — сочетание в трех типов экономических систем (традиционной,, централизованной, рыночной) 2-й плюс: Частная собственность в таком…

мөнгөөр ​​юу вэ?

что такое монетаризация? Нет такого слова. Есть «монетизация». Замена натуральных льгот деньгами. льготы заменяют деньгами Слово монетаризация уже фиксируется орфографическим словарм. Нашла на сайте http://www.newslab.ru/blog/153095 вот такое обяснение: А как…

Надад асуудал байна. Хорогдол гэж юу болохыг би ойлгохгүй байна. Хэрвээ та жишээн дээрээс хүсэж болно уу.

У меня проблема. Не могу понять ,что такое Амортизация ? Просьба ,если можете с примерами . Насколько я понимаю, амортизация — это такая расходная статья в производстве, определнный процент дохода,…

Эдийн засаг. Шаардлагагүй ханган нийлүүлэлтийн үнийн хүчин зүйлсийн жишээг урьтал болго

Экономика. Помогите пожалуйста привести примеры неценовых факторов спроса и предложения заранее спасибо Не ценовые факторы спроса и предложения — это могут быть срочные услуги критических ситуаций (благотворительность, гуманитарная помощь) т.…

Нэг bitcoin-д хэдэн апоше вэ?

Нэг bitcoin-д хэдэн апоше вэ? 1000 3000-Сатоши нь 10 нь тогтвортой краны таван минут тутамд https://satoshinow.com/?ref=145535 хамгийн шилдэг нь бодит Сатоши, бусад Crypto валют, гоожуур нь олон тооны https://yobit.net/?bonus=EhArY бодит кран ...

Дотоод эдийн засгийн онолын аргад ашигладаг зарим аргуудыг жишээ болгон аваарай

Синтезийн эдийн засгийн онолын аргад ашиглагддаг зарим аргуудын жишээг авч үзье. Шинжилгээний хамт хэрэглэгддэг объектын урьдчилсан сэтгэцийн диссертаци, үүнд:

Монопони гэж юу вэ?

Что такое монопсония? Монопсония — это разновидность рынка, на котором выступает только один покупатель товара, услуги или ресурса. Более обобщенно — ситуация, при которой фирма является монополистом на рынке, где…

Улсын төсвийн орлого, зарлагын зүйлүүдийг жагсаах.

Перечислите статьи доходов и расходов госбюджета. Проходили в ВУЗе, — пишу по памяти — В соответствии со статьей 49 Бюджетного кодекса РФ 1, к налоговым доходам федерального бюджета относятся: -федеральные…

MICRO-MEDIA компани гэж юу вэ?

Что такое МИКРОСРЕДА предприятия? Миркосреда предприятия-это внутренние или непосредственные условия, факторы и возможности предприятия, определяющие его деятельность. Основными факторам М. П. являются — организационная структура предприятия; поставщики; посредники; клиентура; конкуренты;…

Мөнгөний нийлүүлэлт ба мөнгөний агрегатууд. Фишерийн томъёо

Денежная масса и денежные агрегаты. Формула Фишера Уравнение, описывающее равновесие между количеством денег, находящихся в обращении, и скоростью их обращения, с одной стороны, и уровнем цен и объемом сделок —…

Forex-д хэн хамрагддаг вэ? ? Үнэн үү?

кто зарабатывает на форексе? ? реально ли?? это реально, хотя есть варианты интернет-бизнеса по-лучше. Пиши. На виртуальных — тренировочных счетах — Вам нарисуют левой пяткой на экране Вашего монитора —…

ОХУ нь газрын тос, байгалийн хий, газрын тосыг хаана хадгалдаг вэ?

ОХУ нь газрын тос, байгалийн хий, газрын тосыг хаана хадгалдаг вэ? ОХУ-ын албан ёсны эх сурвалжийн мэдээлснээр ОХУ дэлхийн газрын тосны нөөцийн 10-аас илүү хувийг эзэлдэг бөгөөд дэлхийн 2-ийн байршлыг эзэлдэг.

Нээлтийн ёслол гэж юу вэ?

Нээлтийн ёслол гэж юу вэ? Төрийн тэргүүний албан ёсны нээлтийн ёслолын ажиллагаа. Түүний засгийн газрын хаант засаглалын хэлбэрийг анализ гэж үздэг. Нээлтийн ёслол нь төрийн дээд албан тушаалтны ач холбогдол, үүрэг хариуцлагыг онцлон тэмдэглэхийн тулд төр засгийн онцгой тэмдэг юм.

Хэрэглээний үнийн индекс ба ДНБ-ний дефляторыг тооцоолох томъёог ашиглан надад бичиж тайлбарлана уу

Напишите и объясните мне пожалуйста формулу расчета индекса потребительских цен и дефлятора ВВП.Лучше в развернутом виде Индекс потребительских цен показывает измениение среднего уровня цен «корзины» товаров и услуг, обычно потребляемых…

олон улсын тендер, трансцендэр зуучлал, ялгаатай тал нь юу вэ?

интернационализация и транснационализация в чем разница? Интернационализация и транснационализация важные тенденции развития мировой экономики. Существуют различные определения термина «интернационализация». Интернационализация — это процесс все более глубокого вовлечения в международные операции.…